DE MODULES

6 MODULES

8 DAGEN

MODULE 1 – 2 DAGEN

IK EN MIJN SYSTEMEN

De start van deze leergang. Je leert jezelf en de groep beter kennen. We gaan aan de slag met jouw familiesysteem en genogram. Jij gaat op verkenning uit, naar je gevraagde, magische en dienende plek én jouw plek als teamcoach in het systeem. We springen meteen het diepe in, daar onder water leer je het meest. Een ervaringsgerichte tweedaagse, jouw reis in deze leergang is begonnen!

INTERVISIE TUSSEN MODULE 1 EN 2

MODULE 2 – 1 DAG

IK (K-)EN MIJN OPDRACHTGEVER

Deze dag gaat over contractering, met de opdrachtgever en het team. Over werken in het hier en nu en de mogelijke aap die op jouw schouder komt als team- of organisatiecoach. Welke plek neem jij in en hoe baken je het gevraagde af. Je leert te helpen door niet te helpen.

INTERVISIE TUSSEN MODULE 2 EN 3

MODULE 3 – 1 DAG

IK EN MIJN IJSBERG

“Soms is herkennen gewoon even wennen. “ Reflecteren op jouw rol als teamcoach. Welke leervragen heb jij als teamcoach en hoe ontwikkel jij je door zodat de samenwerkingstrajecten die jij begeleidt van grote waarde zijn voor de teams en de organisatie. Welke belemmeringen ontmoet je in jezelf.

INTERVISIE TUSSEN MODULE 3 EN 4

MODULE 4 – 1 DAG

CONFLICTEN EN POLARISATIE

Als begeleider van teams ontmoet je conflicten en polarisatie. Hoe ga je hiermee om zodat alles er mag zijn. We verkennen de termen insluiten, het innerlijke conflict en de rauwe werkelijkheid. Hoe creëer je, als teamcoach, een dialoog waar ruimte is voor verschillen en waar teamleden leren dat conflicten en discussies niet persoonlijk maar functioneel zijn. Deze dag wordt deels verzorgd door een gastdocent.

INTERVISIE TUSSEN MODULE 4 EN 5

MODULE 5 – 1 DAG

TEAMDAG & INDIVIDUELE COACH GESPREKKEN

Vandaag gaan jullie als groep aan de slag. Tijdens module 4 krijgen jullie een opdracht mee waar jullie gedurende deze dag als team aan gaan werken. Daarnaast plannen we in die week ook individuele coachgesprekken. Hierin verkennen wat voor jou nodig is om het maximale uit jouw teamcoaching skills te halen en wat jou (nog) belemmert om dat te doen.

INTERVISIE TUSSEN MODULE 5 EN 6

MODULE 6 – 2 DAGEN 

BORGEN EN LOSLATEN

Alweer de laatste module van deze leergang. Tijdens de eerste dag onderzoeken we het begrip Holding Space, hoe creëer je dat voor jezelf, het team én de opdrachtgever. Tijdens de tweede dag gaan we aan de slag met deze twee vragen: ”Hoe stroom ik weer uit de opdracht?” en ”Hoe borgt het team wat er gezaaid is?” We sluiten deze leergang af met jouw professioneel statuut.

IN 2024 WORD 1 LEERGANG AANGEBODEN.

Als je jezelf in alle volledigheid kunt zien, kun je ook je omgeving volledig zien.

DATA LEERGANG

Groep 2024

Start 14 oktober

Module 1: maandag 14 en dinsdag 15 oktober
Module 2: maandag 18 november
Module 3: dinsdag 17 december
Module 4: dinsdag 21 januari 2025 (gasttrainer)
Module 5: dinsdag 11 maart intervisie dag, individuele coachgesprekken vrijdag 14 maart en zaterdag 15 maart 2025
Module 6: maandag 12 mei en dinsdag 13 mei 2025

Ik weet genoeg en wil meedoen

Deze leergang is onderdeel van StorkCoaching